Din støtte går til kræftramte og pårørende

Dit bidrag er afgørende. Kun 3 pct. af vores indtægter kommer fra det offentlige, resten er indsamlede midler.

Et liv uden kræft

1 ud af 3 får kræft, inden de fylder 75 år. 2 ud af 3 bliver pårørende. Når du støtter Kræftens Bekæmpelse, bidrager du til vores arbejde og er med til at gøre en forskel for de mange danskere, der bliver ramt af kræft. 

Takket være den brede folkelige opbakning bliver der lyttet til Kræftens Bekæmpelse. Både på Christiansborg, i regionerne og på sygehusene. Derfor behandles kræft i dag som akut sygdom, derfor er der indført pakkeforløb for samtlige kræftformer, og derfor har patienter klare rettigheder. 

Din støtte 

  • gør det muligt at forske i kræft og behandlingen af kræft
  • gør os bedre til at forebygge kræft
  • gør en forskel for mennesker ramt af kræft 

Overskuddet fra Landsindsamlingen fordeles således: 

Forskning

Forskning redder liv. Kræftens Bekæmpelse sender 2/3 af de indsamlede midler videre til forskning. Vi er i de seneste år kommet væsentlig længere i vores viden om, hvad kræft er, og hvordan kræftsygdomme forebygges og helbredes. 

I gennemsnit uddeler Kræften Bekæmpelse ca. 400 mio. kr. til forskning hvert år. 

Patientstøtte

Kræftens Bekæmpelse tilbyder gratis rådgivning og støtte til alle ramt af kræft. Årligt har vi cirka 100.000 kontakter til mennesker med kræft inde på livet i kræftrådgivningerne og på Kræftlinjen. 

Kræftlinjen tilbyder professionel rådgivning telefonisk og via chat. I Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivninger landet over kan patienter, pårørende og efterladte ud over at tale med en rådgiver, deltage i samtalegrupper, kurser, foredrag, kreative og fysiske aktiviteter og meget mere. Kræftrådgivningerne ligger enten tæt på de kræftbehandlende hospitaler eller centralt i byen. Man kan få rådgivning flere end 40 steder landet over.

Forebyggelse

I dag kender vi årsagerne til omkring en tredjedel af de ca. 45.000 kræfttilfælde, som hvert år opdages i Danmark. Vi kan med vores nuværende viden forebygge fire ud af 10 kræfttilfælde. 

Kræftens Bekæmpelse har landets største videnscenter for forebyggelse af kræft. Her arbejder specialister hver dag for at hjælpe befolkningen med at nedsætte deres risiko for at få kræft. Arbejdet er baseret på solid forskning om de største risikofaktorer for kræft og analyser af befolkningens sundhedsadfærd. 

Administration

Administrationsudgifterne dækker en række fælles funktioner såsom bestyrelse, udvalg og direktion. Hertil kommer økonomi, IT og fælles ejendoms- og personaleforvaltning.

Det går din støtte til - Kræftens Bekæmpelse
Landsindsamlingen 2024 Støt nu